Начин на плащане и доставка

Начин на плащане

 

Меблекс е производител на мебели по поръчка, в резултат на което единственият начин на плащане, който се приема е плащане по банков път.

При поръчки до 1000 лв. се изисква 100% авансово плащане. При поръчки над 1000 лв. начинът на плащане е 70% аванс и 30% доплащане преди доставка.

При заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят ще получи по мейл информация за поръчката с приложена проформа, където има посочена сметка, по която трябва да се извърши плащането.

 

Име на банка: Райфайзенбанк

Име на бенефициент: Мебелна Фабрика Меблекс ЕООД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG63RZBB91551060345902

 

Поради ситуацията в момента не препоръчваме да се извършват плащания преди получаване на потвърждение на поръчката по мейл.

 

 

Начин на доставка

 

Начините на доставка, предлагани от Меблекс са следните:

- Доставка със собствен транспорт с опция за монтаж

- Доставка със спедиторска фирма

 

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като предвид настоящата обстановка срокът може да бъде удължен. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Меблекс си запазва правото да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.

 

Клиентът може да заяви монтаж на обзавеждането в поле коментари. При потвърждение на поръчката, клиентът ще получи цена за доставка със собствен транспорт на Меблекс и цена за монтаж в зависимост от вида и количеството на обзавеждането и адреса за доставка.

 

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.

При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

Меблекс не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Меблекс обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети и да уведоми Меблекс.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен служител на Меблекс, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

В случаите, когато от Меблекс са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Меблекс не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Меблекс има право да поиска допълнително заплащане за повторен опит за доставка.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на служител на Меблекс.

Меблекс си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Меблекс извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.