Общи условия за ползване

Общи условия и правила

 

Настоящите Общи условия и правила уреждат взаимоотношенията между Мебелна Фабрика Меблекс EООД, наричан по-долу “Меблекс” от една страна и посетителите и Потребители на електронен магазин, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.shop.meblex.bg (наричан за краткост Сайт) от другата страна. Всички стоки, продавани в електронния магазин, са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба. Законовата гаранция е валидна за лица, имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). 

Тези условия обвързват всички посетители и Потребители на сайта. С избирането на създадените хипер-връзки, намиращи се на сървъра на http://www.shop.meblex.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила.

Меблекс е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121634514, със седалище с. Чепинци 1554, ул. Стара Планина 20, община Нови Искър; идент. No по ЗДДС: BG121634514, имейл: shop@meblex.bg.

 

Регистрация

Електронният магазин на Меблекс дава възможност на посетителите да разгледат и закупят стоките и услугите, предлагани в него.

Регистрацията е задължителна, за да могат да се ползват предлаганите услуги и да се извършват покупки чрез Сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

 

Съгласие

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

 

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от Меблекс при регистрацията, ще бъдат използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

 

Лична информация за потребителите:

 • Име
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Имейл адрес

 

Информация за юридическо лице:

 • Наименование на фирмата
 • Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент. номер по ЗДДС,
 • Точен адрес за доставка
 • Телефон за контакт
 • Имейл адрес

 

Предоставената информация от физически лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни на Меблекс. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и услугите, предлагани от Меблекс.

 

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Меблекс незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Меблекс осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Меблекс не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

 

Поръчки

Електронният магазин на Меблекс приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал или с банков превод. При неуспешно плащане поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. Статусът на поръчката може да се следи в реално време през потребителската сметка.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини:

 1. Липса на наличност на поръчаната стока;
 2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя;
 3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

 

При възникване на проблеми с доставката по вина на Меблекс всички допълнителни разноски са за сметка на Меблекс. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

 

Законова гаранция. Информация

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП

Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 

Статуси на поръчки

Нова: Поръчката е успешно регистрирана.

Очаква плащане: По поръчката се очаква плащане. Всички последващи действия ще се предприемат след осъществяване на плащането.

Обработва се: Поръчката се подготвя от служители на Меблекс.

Изпратена на куриер: Поръчката е предадена на спедиторска фирма за доставка.

Готова за взимане: Поръчката е подготвена за взимане от посочен магазин.

Доставена: Поръчката е доставена до клиента.

 

Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка посочена самостоятелно.

Всички цени са в лева с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

 

Начините на плащане, които се приемат са следните: плащане по банков път.

 

По банков път – при избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер. Потребителят извършва банков превод по сметка на Меблекс, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

 

Име на банка: Райфайзенбанк

Име на бенефициент: Мебелна Фабрика Меблекс ЕООД

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG63RZBB91551060345902

 

С кредитна / дебитна карта - при плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане. Този начин на плащане е временно преустановен.

 

Меблекс не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от Меблекс стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка.

Меблекс не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на Борика.

Банковите карти с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 3 000 лева.

 

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Данните, които клиента трябва да попълни за плащане с карта са:
- Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
- Данни за автентикация. За идентифицирането ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 20 дни.


Транзакционната валута (тази която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.
 

Начин, срок и цена на доставка

Начините на доставка, предлагани от Меблекс са следните:

- Доставка със собствен транспорт

- Доставка със спедиторска фирма

 

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Меблекс си запазва правото да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

Докато извършвате Вашата поръчка за покупка от онлайн магазина, ще забележите празно поле “Коментар”. В това поле имате възможност да посочите удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Меблекс може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от Меблекс информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.

Цената за доставка е посочена в „условия на доставка“ и се калкулира автоматично в стойността на поръчката.

Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора.

Търговецът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия:

- Обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура.

- Неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива.
 
При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми клиента предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

Меблекс не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Меблекс обстоятелства.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми Меблекс.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен служител на Меблекс, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При констатиран дефект на потребителската стока вследствие на транспортирането, потребителя се уведомява по телефона, след което страните определят нов срок за доставка и предаване на стоката в зависимост от обстоятелствата. Ако търговецът не достави и предаде стоката в този допълнително определен срок, потребителят има право да развали договора.

В случаите, когато от Меблекс са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Меблекс не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Меблекс се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на служител на Меблекс.

Меблекс си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

Меблекс извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

 

Отказ на поръчка

Меблекс е производител на мебели по поръчка, в резултат на което поръчаните през интернет магазина мебели се произвеждат по задание след направена поръчка. Клиентът се задължава да заплати цялата сума на поръчката преди доставка, като в зависимост от стойността плащането може да бъде 100% авансово или 70% аванс и 30% доплащане преди доставка. Когато изработените мебели отговарят на заданието, клиентът няма право да откаже поръчката и е длъжен да приеме обзавеждането, както и да заплати пълната сума. 

 

Интелектуална собственост

Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на Меблекс. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на Меблекс се наказва по предвидени от закона начини